Obavili ste pretragu kod privatnika, a imate zdravstveno osiguranje? U jednom slučaju možete dobiti povrat novca

Liste čekanja na određene preglede u bolnicama i općenito na preglede preko uputnice su poprilično velike, a upravo zato postoji način na koji možete pregled obaviti kod privatnika, ali će trošak pokriti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ipak, u ovom se slučaju mora raditi o hitnom postupku na koji niste mogli čekati svoj redovni termin jer bi vam bio narušen život

Ako čekate dugo na hitan pregled, a termin ste dobili tek za nekoliko mjeseci ili čak za godinu dana pa ste pregled ipak odlučili obaviti kod privatnika, iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje bi vam onda mogli vratiti iznos koji ste potrošili. Ipak, da biste ovo ostvarili morate i zadovoljiti određene kriterije.

Kako doznaje novinar Ivica Beti iz Večernjeg lista, osobe koje su više mjeseci čekale na pregled preko uputnice, ali su ipak onda odlučile pregled obaviti kod privatnika, od HZZO-a mogu dobiti povrat novca, ali treba zadovoljiti jedan kriterij, to jest, mora se raditi o hitnom slučaju.

Naime, kako su u Večernjem listu dobili odgovor od HZZO-a, osigurana osoba kojoj je u zdravstvenoj ustanovi ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse s kojima HZZO nije sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite pružena zdravstvena zaštita u hitnom slučaju, što podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti za život i zdravlje, ima pravo podnijeti zahtjev HZZO-u za povrat troškova.

Kako bi se navedeno ostvarilo, osoba koja je osigurana u HZZO-u mora podnijeti zahtjev za povrat troškova i priložiti medicinsku dokumentaciju, kao i original osobnog računa za plaćenu uslugu, a račun mora glasiti na ime osigurane osobe koja je koristila tu zdravstvenu zaštitu. U 2022. godini HZZO je po tim osnovama osiguranim osobama ukupno isplatio 427.309,26 eura, doznaje Večernji list.