Važna obavijest iz HZMO-a, objavljeno tko ima pravo na naknadu

Isplata nacionalne naknade starijim osobama za listopad počinje u petak 17. studenoga, a odnosi se na one koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 7143 korisnika, od toga 64,52 posto žena i 34,48 posto muškaraca, za što je osigurano 859.612,03 eura iz Državnog proračuna, navodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Vrijedi napomenuti da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, kao:

– da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

– da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 120,71 EUR/909,49 kn.

– da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

– da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

– da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

“Napominjemo da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani”, poručuju iz HZMO-a.