Ove stvari nemojte raditi s produžnim kabelom: Može doći do požara

‘Električni požari’ obično nastaju kada se električna energija oslobađa u neprikladnom okruženju ili kada se električni sustav ne održava pravilno.

Produžni kabel, ako se ne koristi ispravno, može izazvati požar, piše krstarica.com.

Nekoliko je razloga za to:

1. Preopterećenje kabela – Ako se prekomjerna količina električne energije provede kroz produžni kabel koji nije dizajniran za tu količinu opterećenja, može uzrokovati pregrijavanje i mogući požar.

2. Oštećenje kabela – Ako je produžni kabel oštećen, kao što je potrgana izolacija ili napuknuto kućište utičnice, to može dovesti do strujnog udara, pregrijavanja i požara.

3. Loš spoj – Ako je produžni kabel neispravno uključen u utičnicu ili drugi uređaj, može uzrokovati kratki spoj i požar.

Kako biste spriječili požare uzrokovane produžnim kabelima, isprobajte ove savjete:

1. Koristite produžne kabele samo za njihovu namjenu i nemojte ih preopteretiti.

2. Redovito provjeravajte stanje kabela i zamijenite ga ako je oštećen.

3. Provjerite je li produžni kabel ispravno spojen na utičnicu i drugi uređaj.

4. Ne stavljajte produžni kabel ispod tepiha ili blizu izvora topline kao što je radijator.

5. Ne ostavljajte produžni kabel izravno uključen u utičnicu kada nije u uporabi.

6. Osigurajte da je kabel na suhom mjestu i da ga ne izlažete vodi ili vlazi.