Mozgalica koja precizno otkriva koliko vam je dobro pamćenje: Koliko lica možete videti na ovoj slici?

Ova slika nosi naziv “Drvo nacionalnih vođa”, i nepoznato je tko ju je nacrtao. Na prvi pogled vjerojatno ćete uočiti dva lica na dnu drveta, ali možete li primijetiti i ostala ljudska lica skrivena u drvetu?

Broj lica koje vidite otkriva koliko dobro pamćenje imate, navodi Krstarica.

Ako ste vidjeli…

2 do 4 lica

Kao što je prethodno spomenuto, dva lica na dnu drveta vidi zaista svatko. Ako, međutim, možete uočiti samo jedno ili dva dodatna lica, to može značiti da imate loše pamćenje.

5 do 6 lica

Pronašli ste više od četiri lica na slici? Dobro je. Nastavite tražiti.

7 do 8 lica

Vaše pamćenje je na sasvim prihvatljivoj razini, ali nije sjajno. Možete nastaviti trenirati mozak.

Više od 9 lica

Čestitamo! Ako ste pronašli 9 ili više lica, imate izvrsne sposobnosti pamćenja i prepoznavanja lica.