Spas za starije: Imate pravo na besplatnu pomoć, evo kako je ostvariti

Starije osobe mogu ostvariti desetak prava i usluga iz sustava socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a jedna od njih je socijalna usluga pomoći u kući koja uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Postupak za priznavanje prava na uslugu pomoći u kući provode područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležni prema prebivalištu korisnika.

Usluga pomoći u kući obuhvaća organiziranje prehrane (pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka), obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pomoć u kući je usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba, prenosi dnevnik.hr.

Usluga pomoći u kući odobrava se:

– starijoj osobi kojoj je prema procjeni Zavoda potrebna pomoć druge osobe
– osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za odobravanje usluge pomoći u kući su da:

– osoba nema mogućnost da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili dijete
– osoba nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba (osim stana ili kuće koju osoba koristi za stanovanje)
– osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora)

– prosječan mjesečni prihod samca ili prihod članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka ne prelazi iznos od 199,08 eura (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 199,08 eura (300% osnovice), a nije veći od 265,45 eura (400% osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete odobrava se 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Usluga pomoći u kući obuhvaća:

– organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)

– obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo);
– održavanje osobne higijene pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
– pružatelji usluge pomoć u kući

Uslugu pomoć u kući pruža dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.