Koliko su Hrvati u minusu?

Prema podacima od listopada 2010. naovamo, Hrvati su najviše u minusu bili u listopadu 2012. godine. Kolektivni minus sada je očito smanjen i odlukom HNB-a o ukidanju prešutnih prekoračenja.

Zadnjeg dana lipnja istekao je krajnji rok do kojeg su građani – klijenti banaka imali vremena svoja ranije odobrena prešutna prekoračenja po tekućem računu zamijeniti dopuštenim prekoračenjima, piše N1

Pitali smo Hrvatsku narodnu banku (HNB) koliko je, od ukupno 1,7 milijun potrošača koji su dobili ponude banaka, prešlo iz prešutnog u dopušteni minus. Ondje su nam rekli da posljednji podaci kojima raspolažu datiraju s konca svibnja. Do tada je prelaz s prešutnog na dopušteno prekoračenje iskoristilo oko 800 tisuća potrošača. Konačne podatke, kažu, objavit će uskoro.

Koliko je ugovoreno dopuštenih prekoračenja?

“Na temelju informacija prikupljenih od banaka potpisnica Memoranduma o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, do 31.5.2024. je 800 tisuća građana prihvatilo ponudu da svoja ranije odobrena prešutna prekoračenja zamijene dopuštenim prekoračenjima. Istovremeno je u bankama ostalo odobreno još oko 830 tisuća prešutno prihvaćenih prekoračenja. Podacima o broju građana koji su do 30.6. ove godine ugovorili dopuštena prekoračenja temeljem zaprimljenih ponuda banaka za prelazak s ranije odobrenih prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja, raspolagat ćemo sredinom srpnja ove godine”, odgovorili su nam iz HNB-a.

Većina banaka ukinula je prešutna prekoračenja, a nakon 30. lipnja u ponudi su ih zadržale samo dvije – rekli su nam u HNB-u, ali ne navodeći o kojim dvjema bankama je riječ.

Hrvati najdublje u minusu bili 2012.

Središnju banku upitali smo i koliki je trenutno ukupan iznos “minusa” građana po tekućim računima u hrvatskim bankama. Rekli su nam da je krajem svibnja ove godine prekoračenje po transakcijskim računima (“minus”) kućanstava iznosilo 801,4 milijuna eura.

Iz HNB-a su nam dostavili podatke o prekoračenjima po transakcijskim računima od listopada 2010. do svibnja ove godine, dakle u proteklih 14 godina.

Tada, u listopadu 2010. Hrvati su bili u “minusu” milijardu i 70 milijuna eura. Vrhunac je bio u listopadu 2012. kada je kolektivno prekoračenje iznosilo 1,171.3 milijarde eura.

Najniže je bilo u prosincu prošle godine – 773,9 milijuna eura, što je očito posljedica postupnog ukidanja prešutnog minusa.